User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

M Link Article

Version: 1.0.0

Extension Type: Plugin

Compatibility: 3.x


Plugin MLinkarticle เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่ติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้โปรแกรมหลักสำหรับ Joomla โดย MLinkarticle จะช่วยในการลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องในบทความโดยสามารถค้นหาบทความที่มีทั้งหมดได้จากคำสำคัญ (keyword)ของชื่อเรื่องบทความที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหา ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องให้กับบทความมากยิ่งขึ้น

โดยความสามารถของ Plugin MLinkarticle มีรายละเอียดดังนี้

- มีปุ่มในการเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้อง

- สามารถค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องจากคำสำคัญ (Keyword)

- สามารถกำหนดการค้นหา เช่น การเข้าถึงข้อมูล, หมวดหมู่, สถานะ, ภาษา

- สามารถเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องกับบทความ


รูปตัวอย่าง M Link Article

 
MD Recent
Subject
Post Reply
Open
Recent
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
By client_test Fri 18 Mar 2016 6:56 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 18 Mar 2016 6:56 pm By client_test
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีน้ำเงิน) กว่า 50
By client_test Fri 18 Mar 2016 6:35 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 18 Mar 2016 6:35 pm By client_test
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
By client_test Fri 18 Mar 2016 6:31 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 18 Mar 2016 6:31 pm By client_test
กรมการแพทย์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา
By client_test Fri 18 Mar 2016 6:04 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 18 Mar 2016 6:04 pm By client_test
สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา
By client_test Fri 18 Mar 2016 5:40 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 18 Mar 2016 5:40 pm By client_test
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
By client_test Thu 17 Mar 2016 7:32 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Thu 17 Mar 2016 7:32 pm By client_test
สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา
By client_test Thu 17 Mar 2016 7:26 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Thu 17 Mar 2016 7:26 pm By client_test
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา
By client_test Thu 17 Mar 2016 7:15 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Thu 17 Mar 2016 7:15 pm By client_test
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา
By client_test Thu 17 Mar 2016 7:07 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Thu 17 Mar 2016 7:07 pm By client_test
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
By client_test Thu 17 Mar 2016 6:47 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Thu 17 Mar 2016 6:47 pm By client_test

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries