User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

M Link Article

Version: 1.0.0

Extension Type: Plugin

Compatibility: 3.x


Plugin MLinkarticle เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่ติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้โปรแกรมหลักสำหรับ Joomla โดย MLinkarticle จะช่วยในการลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องในบทความโดยสามารถค้นหาบทความที่มีทั้งหมดได้จากคำสำคัญ (keyword)ของชื่อเรื่องบทความที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหา ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องให้กับบทความมากยิ่งขึ้น

โดยความสามารถของ Plugin MLinkarticle มีรายละเอียดดังนี้

- มีปุ่มในการเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้อง

- สามารถค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องจากคำสำคัญ (Keyword)

- สามารถกำหนดการค้นหา เช่น การเข้าถึงข้อมูล, หมวดหมู่, สถานะ, ภาษา

- สามารถเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องกับบทความ


รูปตัวอย่าง M Link Article

 
MD Recent
Subject
Post Reply
Open
Recent
กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 124 อัตรา
By client_test Fri 25 Mar 2016 1:22 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 25 Mar 2016 1:22 pm By client_test
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา
By client_test Fri 25 Mar 2016 1:21 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 25 Mar 2016 1:21 pm By client_test
ประกาศกรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
By client_test Fri 25 Mar 2016 1:20 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 25 Mar 2016 1:20 pm By client_test
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2559 จำนวน 192 อัตรา
By client_test Fri 25 Mar 2016 1:18 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 25 Mar 2016 1:18 pm By client_test
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2559 จำนวน 192 อัตรา
By client_test Fri 25 Mar 2016 1:16 pm Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Fri 25 Mar 2016 1:16 pm By client_test
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา
By client_test Tue 22 Mar 2016 11:37 am Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Tue 22 Mar 2016 11:37 am By client_test
สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา
By client_test Tue 22 Mar 2016 11:29 am Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Tue 22 Mar 2016 11:29 am By client_test
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา
By client_test Tue 22 Mar 2016 11:25 am Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Tue 22 Mar 2016 11:25 am By client_test
กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา
By client_test Tue 22 Mar 2016 11:23 am Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Tue 22 Mar 2016 11:23 am By client_test
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
By client_test Tue 22 Mar 2016 11:21 am Board ทดสอบโพสต์จาก Client
0
0
Tue 22 Mar 2016 11:21 am By client_test

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries